Szanowna Pani

Prezes TWWP Oddział w Lublinie

Składamy na Pani ręce najserdeczniejsze życzenia dla  wszystkich zaprzyjaźnionych z naszym Ośrodkiem „Babć”  mając nadzieję, ze do wszystkich kochanych wolontariuszek dotrą.

W imieniu wszystkich wychowanków,  wychowawców i Dyrekcji  Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Lublinie, przy ul. Hirszfelda 6  pragniemy w tak szczególnym dniu złożyć najserdeczniejsze życzenia naszym  zaprzyjaźnionym, kochanym „Babciom”. Nie możemy się spotkać w obecnej chwili osobiście, z przyczyn od nas niezależnych,  ale choć w tak symboliczny sposób pragniemy Wam podziękować i  życzyć : dużo zdrowia, szczęścia i uśmiechu na co dzień. W ten symboliczny sposób pragniemy Wam również przekazać, że nadal za Wami tęsknimy i z utęsknieniem czekamy kiedy się znowu spotkamy, a także bardzo Wam dziękujemy za okazane serce.

 

image.png

image.png

 

Harmonogram warsztatów i webinarów 

https://ud.interia.pl/html/getattach,mid,183066,mpid,6,uid,93958dd90740399f,/17.Warsztaty%20harmonogram%20WWG%202020%20(1).pdf?f=17.Warsztaty%20harmonogram%20WWG%202020%20(1).pdf

 

 

 

Zarząd

Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie

Serdecznie zaprasza 

na uroczystość Jubileuszu 50-lecia Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej

Oddziału w Lublinie oraz 35-lecie Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Uroczystości Jubileuszowe odbędą się 11 września 2020 roku w Trybunale Koronnym w Lublinie o godzinie 10.00. 

 

JUBILEUSZ 50 LECIA TOWARZYSTWA WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ O/ w LUBLINIE  I 35 LECIA LUBELSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Szanowni Państwo,

Lubelski Oddział Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej jest jedną z największych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych w naszym mieście i województwie (od 1970r.)

W ramach Towarzystwa działa:

 1. Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku, który w tym roku obchodzi Jubileusz  35 lecia działalności.2019/20 –  na uniwersytet uczęszczało 600 słuchaczy w Lublinie i ok. 500 słuchaczy w 8 filiach w województwie lubelskim.
 2. Lubelskie Centrum Aktywizacji Seniorów, założone w 2002 r., skupiające 260 seniorów, w tym 120 wolontariuszy działających na rzecz społeczności lokalnej naszego miasta, w sześciu klubach zlokalizowanych w różnych dzielnicach Lublina.
 3. Sekcja Pedagogiczna (2019 r.), która podejmuje tematy dotyczące edukacji, metodyki szkoleń osób w różnym wieku. Aktualnie koncentrujemy się na warsztatach „Jak się uczyć?” Skierowanych do dzieci, nauczycieli i seniorów.

W trudnym czasie pandemii koronawirusa SARS-COV-2, przyszło nam świętować Jubileusz 50 lecia naszej organizacji i Jubileusz 35 lecia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które przypadają na październik tego roku. Do tych uroczystości Zarząd TWWP kierownictwo LUTW, Rada Naukowa i Rada Samorządu Słuchaczy przygotowywali się od dawna i mieliśmy bardzo ambitne plany. Tymczasem pandemia uniemożliwiła nam przebieg tych wydarzeń i stworzyła duże utrudnienia w obecnej działalności organizacji. Jubileuszowe uroczystości za zgodą Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka odbędą się w Trybunale Koronnym 11 września 2020r. Będą to uroczystości bardzo symboliczne dla osób uhonorowanych i instytucji wspierających naszą działalność przy zachowaniu wszelkich obowiązujących zaleceń wydanych przez władze rządowe, samorządowe i służby sanitarne. Mając na uwadze nasze zdrowie, bezpieczeństwo i ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii musimy zastosować się do obowiązujących zaleceń epidemiologicznych. W związku z powyższym została ograniczona liczba zaproszeń dla przedstawicieli organów i środowisk związanych z TWWP, za co Państwa bardzo serdecznie przepraszamy.

 Częścią naszych ważnych Jubileuszy, będzie:

 1. 1. Symboliczna uroczystość(dla 40 osób z zaproszeniem) Trybunał Koronny 

– powitanie zaproszonych gości

– wręczenie podziękowań, dyplomów, medali Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka.

– recital Macieja Dąbrowskiego 15 min.

2.Koncert Kameralny –sala koncertowa Filharmonii Lubelskiej ( godz.18.00 sobota 19 września miejsca rezerwowane zapisy prowadzi Rada Samorządu Słuchaczy i Koordynatorzy, Sekretariat, LCAS do 7 września 2020 wstęp wolny)

3.Koncert Muzyki Dawnej– sala koncertowa Filharmonii Lubelskiej ( godz.17.00 niedziela 20 września 2020 miejsca rezerwowane zapisy prowadzi Rada Samorządu Słuchaczy i Koordynatorzy, Sekretariat,  LCAS do 7 września 2020 cena wstęp 10 zł)

4.Koncert Symfoniczny – sala koncertowa Filharmonii Lubelskiej ( godz. 19.00 piątek 20 września2020 miejsca rezerwowane zapisy prowadzi Rada Samorządu Słuchaczy i Koordynatorzy, Sekretariat LCAS do 7 września 2020 cena 10 zł wstęp)

 1. Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 LUTW 15 października (w planie do zatwierdzenia )
 2. Interdyscyplinarna Międzynarodowa  Konferencja Naukowa „Wyzwania współczesnej gerontologii”.

Termin konferencji: 20/21 listopada 2020 r. (dokładny program tej konferencji prześlę w terminie późniejszym)

Miejsce: Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 36

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i kształtowanie dobrych praktyk, które ukierunkowane są na poprawę, jakości życia i przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych. W czasie wystąpień i dyskusji poruszona zostanie tematyka gerontologiczna, która wpisana jest współcześnie w rozwój wielu dziedzin nauki. Konferencja składać się będzie z części referatów i porterowej oraz warsztatów i wykładów tematycznych wygłoszonych przez uznanych wykładowców i praktyków zajmujących się tematyką gerontologiczną. Oprócz prezentowanych prac i badań naukowych, uczestnicy będą mogli spotkać się z seniorami skupionymi w Lubelskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz Lubelskim Centrum Aktywizacji Seniora i nabyć praktycznych doświadczeń w pracy z seniorami. W konferencji udział wezmą również przedstawiciele seniorów z zagranicy, co pozwoli na poznanie dobrych praktyk i wymianę doświadczeń.

 
 
 

 

Wyzwania wspólczesnej gerontologii

3.Komunikat I 01.09.2020 (1)

Regulamin

communique ENg 1

 

AKTYWNOŚĆ PODEJMOWANA W TRAKCIE ŻYCIA DZIAŁA KORZYSTNIE
NA SPRAWNOŚĆ POZNAWCZĄ

dr hab. Ewa Małgorzata Szepietowska, prof. UMCS
Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii
INSTYTUT PSYCHOLOGII UMCS
AKTYWNOŚĆ PODEJMOWANA W TRAKCIE ŻYCIA DZIAŁA KORZYSTNIE
NA SPRAWNOŚĆ POZNAWCZĄ
Jakiś czas temu (inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020) miałam ogromną
przyjemność opowiedzieć Państwu o badaniach dotyczących kwestii dobrego
starzenia się. Wspomniałam wówczas, że badania naukowe potwierdziły, że to, co
robimy w okresie młodości i dorosłości (edukacja, aktywność społeczna, fizyczna,
intelektualna) sprzyjają dobremu starzeniu się sfery psychicznej.
Tym razem, chcąc podziękować Państwu za udział w badaniach, które realizowały
moje Panie Magistrantki, przedstawię krótko wyniki ich badań. Panie pozwoliły podać
swoje nazwiska. W badaniach uczestniczyli seniorzy nie tylko z Lublina, ale też z
innych miast, miasteczek i wsi różnych województw. To dobrze – grupy były
reprezentatywne.
Pani Jagoda Kłosek analizowała związek pomiędzy nasileniem aktywności
życiowej a sprawnością (aktualną) wybranych sprawności poznawczych.
Wykorzystała kwestionariusz, w którym uczestnicy określali, jak często do 60 r. ż. i
obecnie podejmują różne formy aktywności fizycznej, intelektualnej, kulturalnej,
towarzyskiej, społecznej i zawodowej. Następnie pani Jagoda określała, czy nasilenie
tej aktywności w tych wszystkich sferach życia ma wpływ na różne sprawności
psychiczne.
Wyniki wykazały, że osoby bardziej aktywne w trakcie życia:
– potrzebowały mniej czasu na realizację złożonych zadań. Trudność tych
zadań polegała na tym, że należało NIE CZYTAĆ SŁÓW A NAZYWAĆ KOLORY
CZCIONEK. Innymi słowy – należało powstrzymać się od typowej reakcji i
zastosować nową strategię,
– wykazały się lepszym wykonaniem zadania, w którym zamiast łączyć kolejne
cyfry trzeba było naprzemienne łączyć cyfry i litery,
– wykazały się lepszą zdolnością do utrzymywania w pamięci coraz dłuższych
serii cyfr (które w dodatku należało przypomnieć od końca!).
Pani Jagoda Marszałek wykonała podobne badania. Wykorzystała bardzo
rozbudowany kwestionariusz, który dotyczył nie tylko aktywności w różnych sferach
życia ale i lat pracy, znajomości języków itp. Oceniała związek pomiędzy
całokształtem tej aktywności a poziomem wykonania zadań złożonych. Wyniki
wykazały, że suma aktywności podejmowanej w trakcie życia sprzyja lepszemu
wykonaniu takich zadań. Co więcej, może w pewnym stopniu łagodzić naturalne
trudności (np. w zakresie uwagi), które pojawiają się z wiekiem u każdego z nas.
Te wyniki pokazują, że aktywność, którą podejmujemy w trakcie życia, w
tym również po 60 r. ż. kształtują coś, co nazywamy elastycznością poznawczą.
Dzięki niej potrafimy stosować nowe pomysły w rozwiązywaniu problemów
życia codziennego, ignorować nieistotne informacje gdy dążymy do celu,
zapamiętywać bieżące informacje. Ważne, że jest to efekt wysiłków, jakie
podejmujemy przez całe życie (nauka, praca zawodowa, aktywność społeczna,
intelektualna itd.).
Zachęceni tymi wynikami, planujemy w dogodnej chwili (wakacje? po
wakacjach?) kolejne badania, tym razem wzbogacone o dodatkowe zajęcia. Mam
nadzieję, że będę mogła chętnych do udziału w nich Państwa gościć w nowym
gmachu Instytutu Psychologii (ulica Głęboka).

Raport z ankiety wypełnianej przez seniorów

uzupełniony_Raport_2020

Szanowni Państwo,

Specjalnie z myślą o seniorach, którzy z powodu epidemii spędzają obecnie czas w domach i nie mogą uczestniczyć w dotychczasowych zajęciach grupowych np. w klubach, bibliotekach i gminach, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
przygotowała bezpłatne ćwiczenia do trenowania umysłu w warunkach domowych. Można wykonywać je samemu lub też np. z bliską osobą z rodziny.

Zachęcamy Państwa do publikacji informacji o treningach umysłu w wersji ćwiczeń indywidualnych. Dzięki temu czas spędzony w izolacji domowej może zostać efektywnie wykorzystany do trenowania pamięci oraz uatrakcyjniony przyjemną formą radzenia sobie z różnego rodzaju zadaniami.

Ćwiczenia są dostępne na www.silowniapamieci.pl– wystarczy wybrać w menu Treningi indywidualne, pobrać plik PDF na własny komputer i następnie go wydrukować.

Cyklicznie na naszej stronie będą pojawiać się kolejne propozycje treningów indywidualnych. Zachęcamy do odwiedzania strony!  

Dodatkowo chcemy podzielić się dwoma bezpłatnymi poradnikami, które mogą być pomocne w tym trudnym okresie. Oba dostępne są jako strony internetowe i pliki do pobrania:

Koronawirus a sytuacja seniorów.

SARS-CoV-2. Obecna sytuacja ‒ już nie stan zagrożenia epidemicznego a stan epidemii ‒ może być dużym utrudnieniem nie tylko dla młodych ludzi oraz tych znajdujących się w średnim wieku, ale przede wszystkim stanowi problem dla części seniorów.

 

 

Koronawirus dane epidemiologiczne

Jak wynika z dotychczas przekazywanych danych, wirus może zaatakować każdego z nas, niezależnie od wieku. Dzieci mogą przechodzić infekcję bezobjawowo, ale również przenosić wirusa na osoby starsze.

Niestety seniorzy są grupą najbardziej narażoną na ciężki przebieg infekcji, który nie zawsze może skończyć się wyzdrowieniem. Związane jest to z wiekiem oraz chorobami współistniejącymi. Z tego względu ważne jest, aby osoby starsze z pełną starannością i zrozumieniem stosowały się do zaleceń władz.

 

Koronawirus zalecenia dla seniorów

Choć z psychologicznego punktu widzenia może być to bardzo trudny czas dla seniorów, zwłaszcza ze względu na konsekwencje dla zdrowia psychicznego i dobre samopoczucie, ważne jest, aby pamiętać o zaleceniach:

 • Seniorzy nie powinni teraz opuszczać swoich domów Jeśli to niemożliwe, ograniczmy wychodzenie do niezbędnego minimum, czyli krótkiego wyjścia po zakupy spożywcze, środki higieniczne czy leki, ale najlepiej poprośmy bliskich, młodszego sąsiada lub różnego rodzaju instytucje. Ważne jest, aby pamiętać, iż każde wyjście z domu, gdzie znajduje się większa liczba ludzi, może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami dla zdrowia i skończyć się długą hospitalizacją osoby starszej. Zagrożeniem mogą być np. supermarkety, autobusy czy tramwaje.
 • Pamiętajmy, że większość poradni jest zamkniętych, a wizyty przekładane na późniejszy termin. Nie wybierajmy się więc do przychodni na umówioną wizytę, która nie jest bezwzględnie konieczna, a co więcej z dużym prawdopodobieństwem odbędzie się dopiero za miesiąc lub później. Skontaktujmy się z poradnią telefonicznie, tam udzielą nam niezbędnych informacji.
 • Nie lekceważmy zagrożenia, nie traktujmy zalecanych środków ostrożności jako nadmiernych – choć wirusa nie widać, jest groźny. Nie przeznaczajmy tego czasu na zakupy np. ziemi do kwiatów czy akcesoriów do drobnych remontów. Skąd pewność, że osoba stojąca przed nami w kolejce nie jest nosicielem wirusa?
 • Nauczmy się nowych zachowań – szczególnie form powitania. Część seniorów może mieć problem z niepodawaniem ręki na przywitanie. Należy jednak zdać sobie sprawę, iż w obecnej sytuacji jest to niezbędne. Można taki gest zastąpić skinieniem głowy. Jest to bezpieczniejszy sposób, ponieważ na dłoni mogą znajdować groźne drobnoustroje.
 • Zwłaszcza teraz dbajmy o higienę – pamiętajmy, że jeśli już musimy wyjść, to po powrocie niezbędne jest dokładne umycie rąk wodą z mydłem (co najmniej 30 s). Jeśli mamy taką możliwość, dodatkowo możemy również zdezynfekować dłonie. Unikajmy dotykania nosa, ust i oczu.
 • Odwiedziny czy przyjmowanie gości zastąpmy kontaktem telefonicznym – nowa sytuacja wymaga również ograniczenia odwiedzin zarówno seniorów w ich własnych domach, jak i w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych. Trzeba dostosować się i do tego wymogu, pamiętając jednocześnie, iż zawsze można zadzwonić do bliskich, tu nie ma żadnych ograniczeń.
 • Korzystajmy z telewizji i internetu – w obecnym czasie zarówno telewizja, jak i internet mają dużo propozycji dla seniorów. Warto poćwiczyć przed telewizorem lub zacząć pogłębiać swoją wiedzę na temat poruszania się „w sieci”.
 • Ograniczmy dopływ informacji – koronawirus jest bardzo niebezpieczny, to prawda, ale ciągłe słuchanie informacji na jego temat może w końcu wywołać u seniorów lęk – ograniczmy się do słuchania informacji płynących z kraju i ze świata np. dwa razy dziennie. Korzystajmy ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie. Wiele urzędów uruchomiło specjalną linię informacyjną (nawet całodobowe) dla seniorów Informacje dla seniorów przygotował także Główny Inspektorat Sanitarny (GIS). Seniorzy nie powinni się też bać powiedzieć swojemu lekarzowi (telefonicznie), że są zestresowani.
  Przeczytaj: Jak sobie radzić z lękiem przed koronawirusem? >>
 • Dezynfekujmy powierzchnie, które często dotykamy, takie jak włączniki światła, klamki, stoły, biurka, poręcze oraz telefony, To one najczęściej mogą być siedliskiem wirusa. Na telefonach gromadzi się mnóstwo drobnoustrojów. Należy je dezynfekować np. wilgotnymi chusteczkami. Nie należy kłaść telefonu na stole i nie korzystać z niego podczas spożywania posiłków.
 • Zachowujmy odległość 2 metrów od osoby kaszlącej, kichającej lub wykazującej inne objawy chorobowe.
 • Odżywiajmy się prawidłowo i regularnie – wskazane jest spożywanie różnorodnych posiłków, należy jeść dużo owoców i warzyw. Najlepiej, jeżeli jest ich 5 dziennie. Nie zapominajmy również o piciu ca najmniej 2 litrów płynów dziennie .
 • Pamiętajmy, aby chronić innych przed infekcją – jeśli kichamy lub kaszlemy, zakryjmy usta chusteczką lub zgiętym łokciem, a jeśli podejrzewamy u siebie kronawirusa, należy bezzwłocznie skontaktować się z najbliższym oddziałem zakaźnym lub stacją sanitarno-epidemiologiczną.
Zamień spotkanie z bliskimi osobami starszymi na rozmowę telefoniczną.

 

Zamień spotkanie z bliskimi osobami starszymi na rozmowę telefoniczną.

COVID-19 dystans a ryzyko zachorowania

Dlaczego mamy trzymać się na dystans, jeśli większość z nas i tak prędzej czy później zetknie się z wirusem? Musimy zdać sobie sprawę, że owszem, większość z nas spotka w końcu kogoś z wirusem, ale kwestią kluczową jest czas. Służba zdrowia nie jest w stanie w krótkim czasie wyleczyć ogromnej liczby chorych. Jeżeli osoby zarażone będą pojawiać się w szpitalach stopniowo, jest większa szansa, że więcej ludzi wyzdrowieje, przeżyje.

Koronawirus pomoc seniorom

W tym trudnym czasie wiele z osób jest gotowych pomóc osobom starszym. Warto zwróć się o pomoc do bliskich lub do sąsiada, jeśli chodzi o robienie zakupów, dostarczanie leków czy wyprowadzanie psa a także załatwienie jakiejkolwiek innej sprawy, np. urzędowej. Taką pomoc mogą również świadczyć różnego rodzaju instytucje jak Straż Miejska czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS).

Epidemia dlaczego seniorzy nie zostają w domu?

Powody dla, których seniorzy jednak wychodzą z domu są różne. Przede wszystkim mogą one być spowodowane poczuciem braku pomocy, obawą przed poproszeniem o nią. Nie powinni się tego obawiać. Z pewnością wielu sąsiadów chętnie pomoże np. w zakupach.

Ponadto osoby starsze często czują się samotne i  takie wyjście może być podyktowane potrzebą kontaktu, 2 tygodnie w odosobnieniu bez rozmów ze znajomą panią z piekarni, bez odwiedzin wnuków czy innych osób bliskich może stanowić ogromny problem. Istnieje jednak wiele innych sposobów na kontakt z ludźmi bez fizycznej obecności. Najlepszą metodą są potkania zdalne za pomocą np. wideorozmów. Główny Inspektorat Sanitarny apeluje w ramach akcji  #zadzwońdoseniora – zapytaj, czy czegoś potrzebuje albo po prostu porozmawiaj.

Seniorzy mogą również opuszczać dom ze względu na chęć spaceru. Jest to oczywiście nawyk godny pochwały, ale w obecnej sytuacji, naprawdę zdrowiej jest zostać w domu. Oprócz świeżego powietrza możemy „przynieść” ze spaceru infekcję. Wystarczy bowiem jedno kichnięcie osoby zarażonej, aby zachorować.

Przechadzki osób starszych mogą być również odpowiedzią na nudę. Wtedy zamiast wychodzić, warto skorzystać z oferty jaką proponuje telewizja czy internet. Można zająć się porządkami w domu, gotowaniem czy np. teraz tak rzadko spotykanym robieniem na drutach. To świetny czas, aby wybrać hobby, np. nauka gry na instrumencie lub lekcje online. Można też napisać książkę.

Kolejnym powodem może być niedostateczna wiedza bądź próba zlekceważenia zagrożenia. Seniorzy zwykle przeszli w życiu wiele trudnych chwil i teraz mogą być przeświadczeni, iż z tą sytuacją również sobie poradzą. Nic bardziej mylnego, wobec wieku i chorób współistniejących, obniżonej odporności, są oni najbardziej narażeni na zakażenie i poważne powikłania.

Epidemia jak możemy pomóc seniorom

Dużo seniorów narzeka na samotność, może ona doskwierać zwłaszcza teraz wobec zaistniałej sytuacji. Pamiętajmy więc o telefonach do naszych bliskich, robiąc zakupy dla nich dorzućmy jakąś ciekawą lekturę, krzyżówki lub album ze zdjęciami, a może drobny smakołyk? Ważne jest, aby Senior który nawet mieszka sam, nie miał uczucia samotności. Interesujmy się jego samopoczuciem każdego dnia, podsuwajmy pomysły na aktywność i przestrzegajmy, aby został w domu. Możemy również wywiesić na klatce schodowej kartkę z naszą ofertą pomocy seniorom – sąsiadom.

 

KOMUNIKAT
dotyczący funkcjonowania LUTW w okresie epidemii koronawirusa COVID-19

Drodzy Słuchacze!

W związku z trwającą epidemią oraz wynikającymi z niej odgórnymi ograniczeniami w przemieszczaniu się i funkcjonowaniu różnych instytucji, zostaliśmy zmuszeni do zawieszenia zajęć i wykładów. Pracownicy LUTW nadal pracują. Jak Państwo wiecie, obecna sytuacja jest bardzo trudna dla wielu instytucji. Podejmujemy kroki aby nasz Uniwersytet mógł dalej funkcjonować a ta ekstremalna sytuacja nie pogorszyła jego sytuacji. Liczymy na Wasze wsparcie i zrozumienie.
Po głębokiej analizie i konsultacjach Zarząd Oddziału, Kierownictwo LUTW w porozumieniu z Radą Samorządu Słuchaczy podjął następujące decyzje:
Część opłaty za zajęcia, które się nie odbyły, z przyczyn niezależnych od nas, zostanie przeniesiona na poczet opłaty za zajęcia tych samych zespołów w semestrze zimowych 2020/21. Jeśli sytuacja na to pozwoli będziemy podejmować decyzję o odrabianiu zajęć w miesiącach lipiec – wrzesień. Decyzja ta będzie uzależniona od informacji z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Kierowani troską o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo zdecydowaliśmy się odwołać uroczystości zakończenia roku akademickiego 2019/20 planowane na 3 czerwca br.
Zgodnie z Regulaminem Opłat LUTW opłata na działalność statutową wnoszona przez Słuchaczy nie podlega zwrotowi. Wpływy z tej opłaty są wydatkowane głównie na opłaty stałe i wynagrodzenia dla pracowników, które pomimo zawieszenia zajęć musimy ponosić.
Decyzja ws. wykładów oraz imprez w ramach „Wakacji z Samorządem” ogłosimy w połowie maja br., będzie to uzależnione od rozwoju sytuacji epidemiologicznej oraz możliwości organizacyjnych i prawnych wynikających z ograniczeń nałożonych przez Rząd.
Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej www.utw.lublin.pl.

Przewodnicząca RSS Kierownik LUTW Prezes Zarządu TWWP o/Lublin
Wanda Lisiecka dr Mateusz Gortat Elżbieta Iwanicka

Zapraszamy do wirtualnej Filharmonii

https://filharmonialubelska.pl/pl,0,s201,d358,zostanwdomu_14_zapraszamy_do_wirtualnej_filharmonii__fonografia.html
Koncert fortepianowy online z Filharmonią Lubelską
Klawisze fortepianu oraz leżąca na nich kartka z zapisem nut….
Filharmonia Lubelska po raz kolejny zaprasza na koncerty online. Tym razem słuchacze mają okazję zapoznać się z „Koncertem fortepianowym C-dur op. 125 Raula Koczalskiego w wykonaniu znakomitej pianistki Joanny Ławrynowicz”
Więcej szczegółów znajdziecie na stronie www Filharmonii.

09.04.2020 KORONAWIRUS :
AKTUALNE OBOWIĄZKI I ZALECENIA
Obowiązek zasłaniania ust i nosa już wkrótce, a zasady bezpieczeństwa na dłużej

Od 16 kwietnia (czwartek) każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. Zmianie ulegną także terminy matur i egzaminu ósmoklasisty. Oprócz tego przedłużamy obowiązywanie wszystkich dotychczasowych zasad bezpieczeństwa. To oznacza, że ograniczenia w przemieszczaniu się, czy limity wiernych w kościołach obowiązują również podczas świąt wielkanocnych.

Grafika „Zasady bezpieczeństwa na dłużej”
Egzaminy najwcześniej w czerwcu

Matury i egzamin kończący podstawówkę zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej w czerwcu. Jednak o konkretnych terminach będziemy informować co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów.

Ponadto wszystkie szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwietnia. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.

Zasłanianie ust i nosa obowiązkowe od 16 kwietnia

Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzamy obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

Przedłużamy również obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. obowiązują nadal:

ograniczenia w przemieszczaniu się;
zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego;
ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych – w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób. Zasada obowiązuje również w święta Wielkiej Nocy!
ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych;
zasady w poruszaniu się przy pomocy komunikacji publicznej i samochodami większymi niż 9-osobowe;
zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itd.;
zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich;
zamknięcie restauracji;
ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, na targach i na poczcie;
ograniczenia w działalności instytucji kultury (w kinach, teatrach itp.).
Do niedzieli 26 kwietnia obowiązuje nadal:

zamknięcie szkół i uczelni;
przedszkoli i żłobków;
zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego;
zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego.
Do niedzieli 3 maja obowiązuje nadal:

zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę – pełny wykaz wyłączeń znajduje się tutaj);
obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską.
Do odwołania obowiązują:

ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń.
Podsumowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa
Wszystkie zasady oraz obowiązujące obostrzenia znajdują się w zakładce „Aktualne zasady i ograniczenia” w dziale „Ważne informacje”.
Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty! Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń. Zebraliśmy je w jednym miejscu. Przeczytaj i stosuj.

1. OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ
Ograniczenie dotyczy: przemieszczania się, podróżowania, przebywania w miejscach publicznych.

Na czym polega? Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.

Przemieszczać się możesz w przypadku:

dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),
wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),
załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi),
wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie – Prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.
Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

Ważne! 2 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
a także osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

2. ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ NIELETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO

Ograniczenie dotyczy: przebywania osób do 18 roku życia poza domem bez opieki dorosłego

Na czym polega? Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach:

dojazdu do i z pracy,
wolontariatu na rzecz walki z COVID-19,
czy też załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.
Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

3. OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
Obowiązek dotyczy: noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa.

Na czym polega? Wszyscy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, podczas rucuhu pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, zakładach pracy.

Obowiązuje od: czwartku 16 kwietnia 2020 r.

Obowiązuje do: odwołania.

4. ZAKAZ KORZYSTANIA Z PARKÓW, LASÓW, PLAŻ, BULWARÓW, PROMENAD I ROWERÓW MIEJSKICH
Ograniczenie dotyczy: przebywania na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy lasów, skwerów, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Zakaz obejmuje również plaże.

Nie będzie można także korzystać z rowerów miejskich.

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

5. KOMUNIKACJA PUBLICZNA
Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbiorowym transportem publicznym.

Na czym polega? W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

6. SAMOCHODY WIĘKSZE NIŻ 9-OSOBOWE
Ograniczenie dotyczy: przejazdów samochodami większymi niż 9-osobowe i zbiorowym transportem prywatnym.

Na czym polega? W samochodzie powyżej 9 miejsc siedzących maksymalnie połowa miejsc może być zajęta.

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

Ważne! Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.

7. RUCH LOTNICZY
Ograniczenie dotyczy: pasażerskich lotów krajowych i międzynarodowych.

Obowiązuje do: 26 kwietnia 2020 r.

8. MIĘDZYNARODOWY RUCH KOLEJOWY
Ograniczenie dotyczy: podróży pociągami relacji międzynarodowych.

Obowiązuje do: 26 kwietnia 2020 r.

9. ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ
Ograniczenie dotyczy: organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.

Na czym polega? Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób. Obostrzenie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi.

Wyłączone są: zakłady pracy.

Pracodawcy będą musieli jednak zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:

pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących,
stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.
Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości (1,5m) z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.

Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

Obowiązuje do: odwołania.

10. GALERIE HANDLOWE
Ograniczenie dotyczy: działalności galerii i centrów handlowych.

Na czym polega? Działalność handlową w galeriach handlowych mogą prowadzić jedynie branże:

spożywcza,
kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania),
artykułów toaletowych i środków czystości,
wyrobów medycznych i farmaceutycznych,
artykułów remontowo-budowlanych,
prasowa,
artykułów dla zwierząt,
paliw.
Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.
Ważne! W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie galerii z handlu wyłączone są natomiast tzw. wyspy handlowe.

11. LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE, NA TARGU I POCZCIE
Ograniczenie dotyczy: liczby klientów przebywających w jednym czasie na terenie sklepu, na targu i poczcie

Na czym polega?

Sklepy i punkty usługowe
Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 3. To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

Godziny dla seniorów
W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

Ważne! Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”.

Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin (10:00-12:00) będą mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

Targi
Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 3. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.

Placówki pocztowe
Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

12. WIELKOPOWIERZCHNIOWE SKLEPY BUDOWLANE
Na czym polega? W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

13. SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE I TATUAŻU
Ograniczenie dotyczy: zamknięcia wszystkich zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów tatuażu i piercingu.

Na czym polega? Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

14. UROCZYSTOŚCI RELGIJNE
Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym.

Na czym polega? W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę (w przypadku pogrzebów – osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy).

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r., w tym również przez cały okres Świąt Wielkanocnych.

Ważne! Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

15. GRANICE POLSKI
Ograniczenie dotyczy: przekraczania granic Polski przez cudzoziemców

Na czym polega? Granice naszego kraju mogą przekraczać tylko i wyłącznie:

obywatele RP,
cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
osoby, które posiadają Kartę Polaka,
dyplomaci,
osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej – po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.
Ważne! Transport cargo działa normalnie.

Obowiązuje do: 3 maja 2020 r.

16. SZKOŁY I UCZELNIE
Ograniczenie dotyczy: zajęć w szkołach i na uczelniach

Zalecenia: Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a przez Internet za pomocą platform e-learningowych. Lekcje na odległość prowadzone są według określonych zasad. Nauczyciele i uczniowie na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje mogą znaleźć materiały dydaktyczne zgodne z aktualną podstawą programową.

Obowiązuje do: 26 kwietnia 2020 r.

Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

WAŻNE! EGZAMINY ÓSMOKLASISTY I MATURALNY NAJWCZEŚNIEJ W CZERWCU.

Konkretna data zostanie podana co najmniej 3 tygodnie przed egzaminem.

17. ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA
Ograniczenie dotyczy: działalności żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.

Zalecenia: Działalność żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli jest zawieszona. Kwestia ponoszenie opłat przez rodziców w czasie ich zawieszenia, powinna zostać uregulowana w statucie żłobka, jak również w umowie z rodzicami.

Obowiązuje do: 26 kwietnia 2020 r.

Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

18. GASTRONOMIA
Ograniczenie dotyczy: działalności restauracji, kawiarni czy barów.

Zalecenia: Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz. Nie ma możliwości wydawania posiłków czy napoi na miejscu.

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

19. KULTURA
Ograniczenie dotyczy: działalności instytucji kultury

Zalecenia: Wszystkie instytucje kultury pozostają zamknięte. Są to m.in. muza, galerie sztuki, teatry, filharmonie, opery, kina, kluby filmowe, biblioteki, archiwa oraz stała działalność związana z kulturą.

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

Ważne! Do odwołania zamknięte pozostają również: siłownie, baseny, kluby fitness i taneczne.

20. KWARANTANNA
Ograniczenie dotyczy: osób, które:

wracają z zagranicy,
miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP (od 27.03.2020),
mieszkają z osobą, która będzie kierowana od 1 kwietnia na kwarantannę (przepis wchodzi w życie 1.04.2020 i dotyczy osób nowo objętych kwarantanną).
Na czym polega? Kwarantanna trwa 14 dni. Przez ten czas:

w żadnym wypadku nie można opuszczać domu,
spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,
w przypadku występowania objaw choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Jeśli osoba poddawana kwarantannie nie ma możliwości spędzenia jej w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę i tam ta osoba będzie mogła się udać.

Obowiązuje do: 3 maja 2020 r.

Ważne! Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdzają, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Ważne! Jeżeli wracasz z zagranicy i nie masz możliwości spędzenia kwarantanny w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę.

Osoby, które czują frustrację z powodu niecodziennej sytuacji, niepokój o swój stan zdrowia i swoich najbliższych,, czują lęk co się jeszcze wydarzy, czują się samotni mogą porozmawiać i uzyskać BEZPŁATNĄ poradę psychologiczną.
Bezpłatne wsparcie psychologiczne oferują wybitni specjaliści naszych patronackich uczelni KUL i UMCS
Wsparcie psychologiczne przez telefon i za pośrednictwem Skype – KUL
GRAFIK PORAD TELEFONICZNYCH
PONIEDZIAŁEK
Stanisława Steuden od godz. 10.00-12.00,
Tomasz Jankowski od 15.00-17.00
WTOREK
ANNA MAŃKOWSKA 9:00-10:00
ELŻBIETA RYDZ 12:00-13:00
ŚRODA
WOJCIECH OTRĘBSKI 10:00-11:00
MAŁGORZATA ŁYSIAK (OD 11:30 -13.30
CZWARTEK
DOROTA KUNCEWICZ 16:00-18:00
PIĄTEK PIOTR OLEŚ 10.00-12.00, BEATA ZARZYCKA 13.0015.00
SOBOTA KAROLINA LUDWIKOWSKA-ŚWIEBODA od 16.00-18.00
https://wsparcie.kul.pl/
Wsparcie psychologiczne Instytut Psychologii UMCS
https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,59,bezplatne-wsparcie-psychologiczne,89242.chtm
Nazwisko psychologa
Michał Surma
Kontakt Telefon: 502438942,Poniedziałe, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek godz. 8.00- 13.00
Dr Maria Sidoruk
Skype: Pomoc Psychologiczna UMCS dr Maria Sidoruk Piątek -9.00-11.00

Dr Katarzyna Rutkowska
Facebook: Pomoc Psychologiczna UMCS Katarzyna Rutkowska czwartek -10.00-13.00
Magdalena Stradomska
Facebook: Pomoc Psychologiczna UMCS Marlena Stradomska od poniedziałku do piątku od 16.00 -18.00
Dr Anna Tychmanowicz Facebook: Pomoc Psychologiczna UMCS Anna Tychmanowicz
Https: //www.Facebook.Com/Pomoc-Psychologiczna-UMCS-Anna-Tychmanowicz-100614721593728/
Od poniedziałku do piątku 20.00 -21.00

Kolejne kroki w walce z koronawirusem
Od 1 kwietnia 2020 do odwołania
Od 1 kwietnia rząd wprowadza kolejne obostrzenia w związku z epidemią COVID-19. Ich celem jest maksymalne ograniczenie liczby osób, przebywających w jednym miejscu. Zmieniają się m.in. zasady przemieszczania się i robienia zakupów.
Zasady dokonywania zakupów
Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia
Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3.
PRZYKŁAD To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.
PRZYKŁAD Jeśli w banku są 3 stanowiska obsługi, to w jednym momencie na terenie banku może przebywać 9 osób.
Ważne! Liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne.
Targowisko – 3 klientów na 1 punkt handlowy
Podobne zaostrzenia dotkną także targów, straganów i bazarków. Z tą różnicą, że liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.
PRZYKŁAD Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.
Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe
Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.

PRZYKŁAD Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.
Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe obowiązki dla wszystkich sklepów
W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.
Od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach,
w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.
Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe
Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostają zamknięte. Mogą one funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy przebywają w nich osoby w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa w nich personel medyczny.
Ważne! Goście, którzy przebywają w tych obiektach w momencie wejścia w życie nowych przepisów, muszą się wykwaterować do czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.
Nie dotyczy to jednak osób, które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Dla tych osób hotele pozostają otwarte.
Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie (1.04.2020 r.)

Rozszerzamy listę osób, która będzie podlegała obowiązkowej kwarantannie domowej. Będą nią objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Zasady będą obowiązywały osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy 1 kwietnia 2020.

PRZYKŁAD Jeśli więc jeden z Twoich domowników (współlokatorów) poddany zostanie kwarantannie od 1 kwietnia 2020 z powodu:
powrotu z zagranicy
kontaktu z zarażonym
– Ty również będziesz musiał ją odbyć.
Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich
Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.
Zawieszamy również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.
Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

W mocy nadal jednak pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób. W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:

dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
wolontariatu na rzecz walki z COVID-19. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.
Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich

Wprowadzamy także do odwołania zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do gromadzenia się ludzi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.
Z tego też powodu ograniczamy możliwość korzystania z rowerów miejskich.
2 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.
Wyłączeni z tego obowiązku będą:
rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.
Urzędy na pracy zdalnej
Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.

Limit pasażerów również w pojazdach 9+ (od 2.04.2020 r.)

W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Rozszerzamy ten wymóg także na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników.

PRZYKŁAD Jeśli w busie jest 20 miejsc, to na pokład pojazdu może jednorazowo wejść maksymalnie 10 osób.

Ważne! Ograniczenie wejdzie w życie w czwartek, 2 kwietnia 2020 roku i nie dotyczy samochodów osobowych.

Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników (od 2.04.2020 r.)

Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:

stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.
pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących.
Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich
Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.
Zawieszamy również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.

Zakaz korzystania z terenów zieleni, bulwarów, promenad i rowerów miejskich
Do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na plażach i terenach zieleni, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich. Nie będzie można korzystać z rowerów miejskich.

2 metry – minimalna odległość między pieszymi
Wprowadzony zostaje obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.
Wyłączeni z tego obowiązku będą:
• rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
• osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Limit pasażerów również w pojazdach 9+ (od 2 kwietnia)
W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tylu pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Obecnie wymóg ten zostaje rozszerzony na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób czy prywatnych przewoźników.
Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.

Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł.
Jak wyglądają podstawowe zalecenia dla seniorów w sytuacji, z jaką mamy do czynienia w chwili obecnej?

Często myj ręce
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków
Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną 2 metry odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu
Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie
Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

 

WAŻNE NUMERY DLA SENIORÓW

Seniorka przy telefonie
W związku z epidemią koronawirusa COVID–19, informujemy o ważnych numerach telefonów dla Seniorów i osób niesamodzielnych. Pod poniższymi numerami można otrzymać wsparcie w zakresie codziennego funkcjonowania oraz wsparcie psychologiczne.

81 466 30 50, 697 620 669 – Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych, Urząd Miasta Lublin, czynny w godz. 7.30 – 15.30, wsparcie dla seniorów i osób niesamodzielnych

81 46 66 999 – Tele60+, czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 17.00 – 20.00, wsparcie dla seniorów

81 466 53 30 oraz 882 431 094 – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, wsparcie seniorów i osób niesamodzielnych

81 466 55 46, 81 466 55 47, 81 466 55 48 – Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin, czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 19.00, pomoc psychologiczna

733 588 900 – całodobowy Telefon Zaufania

733 588 600 – Telefon Zaufania, czynny w godz. 7.00 – 19.00

Dodatkowe linie telefoniczne Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:

796 681 435 – dyżur interwencyjny, socjalny, czynny wtorek w godz 7.00 – 13.00
796 679 896 – czynny wtorek w godz. 13.00 – 19.00
576 705 528 – czynny środa w godz. 7.00 – 13.00
576 704 832 – czynny środa w godz. 13.00 – 19.00
534 803 933 – czynny czwartek w godz 7.00 – 13.00
576 705 517 – czynny czwartek w godz. 13.00 – 19.00
534 803 920 – czynny piątek w godz. 7.00 – 13.00
534 803 934 – czynny piątek w godz. 13.00 – 19.00
Inne istotne numery:

693 397 185 – całodobowy telefon alarmowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie
800 190 590 – infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia
800 100 102 – całodobowa infolinia Wojsk Obrony Terytorialnej
81 528 76 19, 535 287 620 – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, czynny w godz. 8.00 – 15.00, pomoc psychologiczna i pedagogiczna

Drodzy Seniorzy

Informujemy, że różne instytucje oferują pomoc w zrobieniu podstawowych zakupów spożywczych w tym leków.

Caritas przyjmuje zgłoszenia pod numerem telefonu 668 770 774 lub mailowo wolontariat.lublin@caritas.pl

Centrum Wolontariatu w Lublinie, zgłoszenia są przyjmowane w godz. 9-16, nr tel. 81 534 26 52

KOMUNIKAT

Uchwała z dnia 10.03. 2020
Zarządu Oddziału w sprawie
Zagrożenia epidemiologicznego związanego z wykryciem SARS-CoV-2

W związku z wykryciem SARS-CoV-2 w naszym regionie, Wojewoda Lubelski we wtorkowy wieczór zwołał konferencję prasową i przekazał , że w woj. lubelskim został potwierdzony pierwszy przypadek koronawirusa, 9 osób jest hospitalizowanych, 20 osób jest objętych kwarantanną domową, 475 – nadzorem epidemiologicznym.

Osoby starsze znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka. Nie chcemy Państwa narażać na niebezpieczeństwo podczas podróży komunikacją miejską w godzinach szczytu komunikacyjnego, gdzie potencjalne ryzyko zakażenia jest większe niż we własnym domu. Uznaliśmy, że lepiej dmuchać na zimne i zawiesić od dnia 11.03. 2020 do odwołania WYKŁADY.
Zawieszamy zajęcia Klubowe w LCAS do odwołania.

Zajęcia grup zainteresowań odbywać się będą zgodnie z harmonogramem. Jednak na bieżąco monitorujemy sytuację, dlatego prosimy śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej.

Uprzejmie prosimy o powiadomienie o tym fakcie koleżanek i kolegów, którzy nie korzystają z Internetu. Informujemy, że sekretariat będzie nieczynny.

W razie potrzeby kontaktu prosimy o kontakt e-mail: sekretariat.lutw@gmail.com lub telefoniczny: 81 537 28 65.

Prezes Zarządu TWWP o. Lublin
Elżbieta Iwanicka

 

CO-musisz-wiedziec-o-koronawirusie informacja dla seniorów
Od poniedziałku zamknięte będą przez co najmniej dwa tygodnie wszystkie szkoły, przedszkola i żłobki. Nie będzie zajęć na uczelniach wyższych. Od jutra natomiast zamknięte będą obiekty kultury: kina, teatry i muzea.
Mateusz Morawiecki, Dariusz Piontkowski, Łukasz Szumowski, Piotr Gliński, Marlena Maląg i Jarosław Gowin na konferencji
W czwartek i piątek będzie zorganizowana opieka nad dziećmi w szkołach, ale nie będzie zajęć.
Szef MEN: nie zmienia się na razie kalendarz roku szkolnego
– Przytłaczająca większość szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedszkoli od poniedziałku 16 marca będzie zamknięta przez dwa tygodnie. W czwartek i piątek w wyjątkowych sytuacjach można przyprowadzić dziecko do szkoły, będzie zorganizowana opieka nad dziećmi. Na razie sytuacja nie wpływa na kalendarz roku szkolnego i egzaminów – powiedział minister edukacji Dariusz Piontkowski. Zamknięte będą także żłobki.
– Minister Edukacji nie jest specjalistą od epidemii, mamy pełne zaufanie do ministra zdrowia. Dlatego też takie przepisy w specustawie się znalazły, umożliwiające taką decyzję. W rozporządzeniu wyraźnie wskazujemy, że dydaktyczne zajęcia zawieszamy od jutra. Ale proponujemy, żeby szkoły nadal pełniły funkcję opiekuńczą, jeszcze do końca tygodnia – wyjaśnił minister.
To oznacza, że jeszcze w czwartek i piątek można wysłać dziecko do szkoły. Od poniedziałku przez dwa tygodnie nie będzie to możliwe.
– Jest kilka rodzajów placówek, których to nie obowiązuje. Chodzi o szkoły przy różnych placówkach opiekuńczych i wychowawczych, zakładach karnych. Ale to jest zdecydowana mniejszość – dodał minister edukacji.
Minister kultury: zamykamy obiekty kultury
– Rząd zdecydował o zawieszeniu funkcjonowania teatrów, oper, filharmonii, a także kin i sieci kinowych – poinformował Piotr Gliński, minister kultury. Opisał też rekomendowany sposób… witania się – stuknięcie łokciem zamiast podania ręki. Po czym zademonstrował go z ministrem edukacji Dariuszem Piontkowskim.
Główny Inspektor Sanitarny wydał informację kierowaną do osób starszych. Zaleca w niej między innymi ograniczenie przebywania w miejscach publicznych, częste mycie rąk oraz dezynfekcję dotykanych powierzchni. Prezentujemy pełną treść informacji GIS.
Unikaj tłumów i miejsc publicznych
Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.

Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.
Często myj ręce
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.
Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków
Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.
Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.
Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu
Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie
Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie

 

2 Ćwiczenia wspomagające pamięć2(1)

Dar Serca za Dar Serca

Szanowni Państwo,

Z serca  zapraszamy na nasze ostatnie wydarzenie w ramach tegorocznej Akcji ” Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

Tradycyjnie w czasie  niecodziennej  „Charytatywnej Aukcji Przedmiotów-  Dar Serca za Dar Serca „ , zgodnie z zasadami  naszego pospolitego ruszenia gorących serc, zbieramy dary rzeczowe, „wylicytowane” kilogramy i sztuki darów, znajdą się w paczkach dla podopiecznych Akcji , wysłanych i przekazanych dzięki Ludziom Dobrej Woli.

Wszelkie informacje pod numerem bezpłatnej infolinii 800-600-650.

Spotkajmy się, jak co roku  w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie- 12.12.2019 o godz. 15, wydarzeniu patronuje tradycyjnie  Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka.

Na naszych stronach internetowych www.pdpz.pl od poniedziałku prezentowane będą przekazane- podarowane Akcji przedmioty-dary serca.

Wystąpią dla WAS  z piosenką Przyjaciele Artyści- Natalia Wilk, Tomek Momot, Piotr Selim, Darek Tokarzewski, Aneta Dąbska,

Zapraszam, czekam i do zobaczenia!

Spełnijmy te marzenia -do spełnienia!!!

Ewa Dados

Przewodnicząca

Społecznego Komitetu Organizacyjnego

Mecz Słodkich Serc

W poniedziałek 9 grudnia 2019 r. o godz. 18.00 w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie odbędzie się 26. edycja Meczu Słodkich Serc. Lubelskie środowisko koszykarskie od wielu lat wspiera akcję charytatywną „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” i cyklicznie, wraz ze sztabem akcji, współorganizuje towarzyskie spotkanie, na które biletem wstępu są słodycze.

Podczas wydarzenia przeciwko koszykarzom Startu Lublin wystąpią Gwiazdy z lubelskich klubów: MKS Perła Lublin, Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin, Motor Lublin, KS Budowlani Lublin, Speed Car Motor Lublin oraz LUK Politechnika Lublin. Przed imprezą – jak zawsze – odbędzie się zbiórka słodyczy w ramach Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Organizatorzy liczą na szczodrość kibiców, sympatyków koszykówki oraz ludzi dobrej woli.
Program meczu:

 • godz. 17.00 – otwarcie hali dla kibiców,
 • godz. 17.30 – rozgrzewka zawodników,
 • godz. 17.54 – prezentacja zawodników,
 • godz. 17.57 – przywitanie zaproszonych gości,
 • godz. 18.00 – rozpoczęcie meczu.

W przerwach meczu:

 • atrakcyjne konkursy z udziałem publiczności,
 • występ Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej,
 • konkurs rzutów za 3 pkt.
Szanowni Państwo,
Filharmonia Lubelska kieruje do Państwa ofertę specjalną na koncerty w styczniu. Na każdy koncert przygotowaliśmy dla uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku atrakcyjne ceny.  Poniżej przesyłamy szczegółową listę koncertów, które dotyczą koncertów symfonicznych, noworocznych, chóralnych, muzyki dawnej, familijnych i wiele innych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

Z wyrazami szacunku
Karol Wiewiórka
Filharmonia Lubelska

Kontakt:
81 53-15-118; 81 53-15-111

 ►Środa, 1 stycznia 2020, godz. 16.00 
Koncert Noworoczny „Tango Moja Miłość”
Bilety – 80 zł

 

►Piątek, 3 stycznia 2020, godz. 19.00
„Z batutą i humorem”
Bilety – 60 zł

►Piątek, 10 stycznia 2020, godz. 19.00
„Karnawał w rytmie bolera”
Bilety – 20 zł

►Niedziela, 12 stycznia 2020, godz. 17.00 
Wspólne odkrywanie świąt w muzyce chóralnej!
Bilety – 15 zł

►Piątek, 17 stycznia 2020, godz. 19.00 
Spotkanie z Piotrem Pławnerem

– najwybitniejszym i najbardziej kreatywnym skrzypkiem swojej generacji
Bilety – 20 zł

►Niedziela, 19 stycznia 2020, godz. 11.00 
Kolęda z Babcią i Dziadkiem

Bilety – 20, 10 zł 
 (dorosły, dziecko) 

 

►Piątek, 24 stycznia 2020, godz. 10.00, 12.00
Ferie w Filharmonii: „W krainie Królowej Śniegu”
Bilety – 20, 10 zł (dorosły, dziecko)

 

►Piątek, 24 stycznia 2020, godz. 19.00 
„W świecie sonaty”

Bilety – 20, 10 zł

 

►Piątek, 31 stycznia 2020, godz. 19.00 
Musicalowe Przeboje/ Gwiazdy Teatru Muzycznego Roma
Bilety – 60 zł


►Karnet na miesiąc styczeń w cenie 60 zł obejmujący 4 koncerty:

10.01.2020: „Karnawał w rytmie bolera”

12.01.2020: Wspólne odkrywanie świąt w muzyce chóralnej!

17.01.2020: Spotkanie z Piotrem Pławnerem
– najwybitniejszym i najbardziej kreatywnym skrzypkiem swojej generacji

24.01.2020: „W świecie sonaty”

 

 

3 stycznia 2020_Z batutą i humorem

1 stycznia 2020_Tango moja miłość

Ulotka 12.01.20 (1)31 stycznia 2020_Musicalowe przeboje

01_10_Karnawał w rytmie Bolera

17 stycznia_Pławner

 

 

Zaproszenie

KUL zaprasza serdecznie na spotkanie z Wiesławem Myśliwskim.

21 listopada 2019 r. (czwartek) KUL będzie gościł jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy współczesnych oraz absolwenta naszego uniwersytetu – Wiesława Myśliwskiego.

O godz. 18.00 w Auli im. Stefana kard. Wyszyńskiego w ramach KULowskich spotkań literackich oraz wernisaży literackich „Akcentu”  odbędzie się wieczór autorski tego wybitnego pisarza. Spotkanie poprowadzi redaktor naczelny „Akcentu” dr Bogusław Wróblewski. Wstęp wolny.

W ramach spotkania Pisarz zostanie uhonorowany wyróżnieniem uniwersyteckim – „Gratae Memoriae Signum Universitatis” .

Wiesław Myśliwski – jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy współczesnych, absolwent filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, dwukrotny laureat Nagrody Literackiej Nike – za „Widnokrąg” (1997) oraz „Traktat o łuskaniu fasoli” (2007).

Autor siedmiu powieści obyczajowo-psychologicznych („Nagi sad”, „Pałac”, „Kamień na kamieniu”, „Widnokrąg”, „Traktat o łuskaniu fasoli”, „Ostatnie rozdanie”, „Ucho igielne”) i czterech dramatów („Złodziej”, „Klucznik”, „Drzewo”, „Requiem dla gospodyni”). Wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość, m.in. odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, uhonorowany kilkoma doktoratami honoris causa i prestiżowymi nagrodami literackimi w kraju i za granicą Jego książki wydano w tłumaczeniach na przeszło dwadzieścia języków. W 2014 roku słuchacze Programu II Polskiego Radia uznali „Traktat o łuskaniu fasoli” za najważniejszą książkę 25-lecia.

Bardzo serdecznie zapraszamy !

 

 

 

 

 

Nowy Rok Akademicki rozpoczęty……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

16 października 2019 r. o godz. 11.00 w Centrum Kongresowym UP
w Lublinie odbędzie się inauguracja roku akademickiego 2019/2020 Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Mieczysława Marczuka.
Uroczystej immatrykulacji nowo przyjętych studentów dokona Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, a wykład inauguracyjny „JAK SIĘ DOBRZE STARZEĆ?” wygłosi  prof. dr hab. Ewa Małgorzata Szepietowska z Katedry Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii UMCS w Lublinie.
LUTW działa od 1985 w ramach Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie pod patronatem pięciu lubelskich uczelni: Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Przyrodniczego, Politechniki Lubelskiej oraz Uniwersytetu Medycznego.
Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku został powołany przez dr Mieczysława Marczuka ówczesnego kierownika Zakładu Andragogiki UMCS, a jednocześnie prezesa Oddziału TWWP w Lublinie i dr Zofię Zaorską, która przez 23 lata pełniła funkcję kierownika LUTW. Prezes i Zarząd Lubelskiego Oddziału TWWP pełni opiekę organizacyjną i finansową. Koordynacja działań edukacyjnych i programowych spoczywa w rękach Kierownika LUTW dr Mateusza Gortata i Specjalisty ds. edukacji osób dorosłych mgr Joanny Koch – Lęgieć oraz Rady Naukowej, kierowanej przez prof. dr hab. Stanisławę Steuden (KUL).
Rada Naukowa LUTW, powoływana jest przez organ prowadzący, głównie spośród pracowników naukowych lubelskich szkól wyższych. Do jej głównych zadań należy czuwanie nad naukowym poziomem zajęć Uniwersytetu oraz inspirowanie i organizowanie badań naukowych wśród słuchaczy LUTW dotyczących aktualnych problemów osób starszych.
Zajęcia organizowane będą w formie wykładowej i warsztatowej. Podobnie jak w latach ubiegłych realizowane będą trzy cykle cotygodniowych wykładów: wykłady z wiedzy ogólnej, z wiedzy przyrodniczo-geograficznej i wykłady o zdrowiu i technice. Ponadto zajęcia będą odbywały się w zespołach edukacyjnych, w zespołach wzmacniających sprawność fizyczną i lektoratach. Łącznie w 20 zespołach zainteresowań.
Spełniając oczekiwania słuchaczy w nowym roku akademickim chcemy rozszerzyć ofertę programową LUTW o nowe zajęcia warsztatowe tj. kurs fotograficzny, kurs tańca towarzyskiego i muzykoterapię.
W Lublinie oraz w dziewięciu filiach LUTW im M. Marczuka na terenie całego województwa kształcić się będzie w roku akademickim 2019/2020 około 1,5 tys. seniorów.
Zajęcia będą trwały od października do czerwca z przerwą międzysemestralną na początku lutego.

                                                                                                                          Prezes Zarządu TWWP o/Lublin

                                                                                                                                        Elżbieta Iwanicka

 

Zaproszenie na koncert

Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim
KONCERT: CZŁOWIEK SUMIENIA
Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie
ul. Gabriela Narutowicza 6
20 października 2019 r. godz. 18.45
W hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II
Wykonawcy:
Orkiestra Trybunału Koronnego w Lublinie
Przemysław Stanisławski – dyrygent
Iwona Kowalkowska – sopran
Jacek Brzeziński – narracja
Muzyka klasyczna i fragmenty homilii Jana Pawła II z V Pielgrzymki do Polski

Program koncertu: CZŁOWIEK SUMIENIA

Barka
=======
zapowiedź koncertu
=======
J. S. Bach – Alla breve BWV 589
=======
fragment homilii Jana Pawła II wygłoszonej w czasie Mszy św. odprawianej na
wzgórzu "Kaplicówka" w dniu 22 maja 1995 r. w Skoczowie
=======
B. Stieler – Andante non troppo
M. Reger – Liebestraum
P. Maszyński – Andante mosso (Petite Berceuse)
=======
fragment homilii Jana Pawła II wygłoszonej w czasie Mszy św. odprawianej na
wzgórzu "Kaplicówka" w dniu 22 maja 1995 r. w Skoczowie
=======
W. A. Mozart – Adagio i fuga KV 546
=======
fragment homilii Jana Pawła II wygłoszonej w czasie Mszy św. odprawianej na
wzgórzu "Kaplicówka" w dniu 22 maja 1995 r. w Skoczowie
=======
F. Mendelssohn-Bartholdy – V Symfonia B-dur na ork. smyczkową
Boże coś Polskę

 

 

Zaproszenie na szkolenie 

ulotka-zh5 (1)

Studium Aktywnego Mózgu 

 

Ulotka SAM(2)

 

rysunek

 

 

ZAPROSZENIE 

„TRZY SERCA WOŁYNIA”

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na wycieczkę na Wołyń w dniach 27-29 września
2019. Tym razem:

„TRZY SERCA WOŁYNIA – najstarsze grody, najstarsza uczelnia, matecznik
prawosławia.
Historyczne tereny Rusi i Rzeczypospolitej, zamki i romantyczne forty:
Włodzimierz Wołyński, Zimno, Łuck, Ołyka, Ostóg, Międzyrzec, Równe,
Dubno, Tarakanów, Krzemieniec, Poczajów”

Naszym przewodnikiem będzie pasjonat Wołynia Pan Roman Pawluk.
Program w załączniku.

Ilość miejsc jest ograniczona, mak 25-30 osób, więc to też przyjemność w
zwiedzaniu:)
O tym wyjeździe zadecyduje jak zawsze kolejność wpłat.
Opłatę za wycieczkę 495 zł/osoba przy 30 osobach płatnych należy dokonać
najpóźniej do dnia 14 września 2019.
Przy mniejszej liczbie uczestników będzie dopłata do wysokości wartości
wycieczki przy 25 uczestnikach płatnych.

Edu Tour Klaudia Giordano
ul. Słomkowskiego 11/30
20-492 Lublin

Santander Bank Polska S.A:  52 1910 1048 2648 5610 2298 0001

Można wsiadać po trasie z Lublina, prosimy o informację. Przejście w
Zosinie.
W e-mailu zwrotnym po dokonaniu opłaty – prosimy o podanie imienia
nazwiska, serii i numeru paszportu oraz daty urodzenia do ubezpieczenia.

Należy posiadać i zabrać ze sobą ważny paszport, powinien być ważny co
najmniej do 30 marca 2020.
Do Ławy i monastyrów w Zimnem obowiązuje specjalny stój, cerkiew jest
ortodoksyjna, dla mężczyzn zakryte ramiona i długie spodnie  –  za
kolano,
dla kobiet chustka lub kaptur na głowę, zasłaniający włosy, oraz
spódnica za kolano, nie  mogą być same spodnie, ważna jest spódnica,
którą potem można zdjąć; można też wypożyczyć na zasadzie kaucji
zwrotnej estetyczną i czystą spódnicę (50 UAH) i chustkę 30 (UAH).

Będziemy także w Muzeum Ikony Wołyńskiej, gdzie znajduje się słynna
Ikona Matki Boskiej Chełmskiej z XI wieku.
Pozostałe informacje organizacyjne zostaną przekazane osobom, które
zdecydują się na wyjazd.

Serdecznie zapraszamy ! 🙂

W razie pytań jestem do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Klaudia Giordano

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE

POTAŃCÓWKA- Most Kultury

 

 

Coś dobrego

 

 

 

333 WYDARZENIA DLA LUBELSKICH SENIORÓW

Wszystkich Mieszkańców zapraszamy do aktywnego udziału w wydarzeniach Lubelskich Dni Seniora, które rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek tj. 3 czerwca. Codziennie, w godz. od 11.00 do 14.00 pry Ratuszu, czynny będzie Punkt Informacyjny, w którym dostępne będą harmonogramy wydarzeń oraz szczegółowe informacje nt. działań dedykowanych Seniorom. Tutaj będzie można również wypełnić wniosek o „Lubelską Kartę Seniora”, która uprawnia do korzystania z różnego rodzaju zniżek oferowanych przez jednostki organizacyjne Miasta Lublin, instytucje kultury, sportu, rekreacji, nauki, zdrowia, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa prywatne.

W poniedziałek o godz. 11.00 Seniorzy odbiorą symboliczny klucz do bram Miasta, przy oprawie artystycznej Kapeli „Lubelska Baszta”, zespołu „FLOW” z Lubelskiego Uniwersytetu III Wieku, Krystyny Szydłowskiej i Zofii Wronko. W programie również
otwarcie wystawy prac plastycznych NADZIEJA WE WSPÓLNOCIE, przygotowanej przez Szkołę Podstawową nr 6 w Lublinie im. R. Traugutta w Lublinie (Ratusz, hol na parterze).

W czwartek, 6 czerwca (godz. 10 – 13) w Galerii Handlowej Plaza zorganizowane zostanie „Miasteczko Zdrowia dla Seniora”. Tutaj będzie można skorzystać z bezpłatnych badań takich jak pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar poziomu cukru we krwi, pomiar cholesterolu, badanie stóp formą podografu, konsultacje z zakresu fizjoterapii, stomatologii, profilaktyki i badań słuchu, badanie wzroku, konsultacje z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. Będzie również możliwość uzyskania informacji nt. programów profilaktyki: raka jelita grubego, czerniaka, tętniaka aorty brzusznej. Będzie też oferta Kliniki Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej SPSK 1 z informacją o wolnych miejscach i nieodległych terminach na wykonanie endoprotezoplastyki stawu biodrowego (w załączeniu wykaz wystawców Miasteczka Zdrowia).

Uroczyste zakończenie Święta Seniorów wraz z oddaniem klucza do bram Miasta odbędzie się w Centrum Spotkania Kultur 7 czerwca (piątek).

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Inicjatyw i Programów Społecznych (nr tel. 81 466 30 50).

LDS_MZ_wykaz wystawców

lubelskie_dni_seniora_2019_-_harmonogram

 

 

 

 

 

LUBELSKIE DNI SENIORA” – program 

Lubelskie Dni Seniora

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

w załączniku przesyłamy zaproszenie na spotkanie, którym chcemy rozpocząć kolejny etap działań na rzecz refleksji o edukacji. Chcemy wspierać nauczycieli i uczniów w zarządzaniu wiedzą i kompetencjami, niezbędnymi obecnie i w przyszłości.

Zapraszamy nauczycieli, rodziców, młodzież, tych wszystkich, którym na sercu leży przyszłość polskiej szkoły.

Warto zacząć teraz by zaplanować to, co można wspólnie zrobić w nowym roku szkolnym na rzecz pomocy uczniom i nauczycielom w procesie zdobywania wiedzy.

Prosimy o szybką decyzję i wysłanie zgłoszenia na adres twwp.lublin@onet.pl

Prezes TWWP Oddział w Lublinie

Elżbieta Iwanicka

Organizatorzy Sekcji Pedagogicznej TWWP

Zofia Zaorska

Zdzisław Hofman

zaproszenie

Czas na ratunek dla Kacpra Pilne

FARMA ILUZJI 

Zaproszenie na koncert 

Zaproszenie (1)

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Z okazji Dnia Kobiet Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk serdecznie zaprasza  na koncert muzyki włoskiej zatytułowany „W blasku słońca Italii”. Znane i lubiane przeboje wykona duet muzyczny w składzie: Justyna Adamczak i Krzysztof Szpot. Koncert odbędzie się 12 marca 2019 r. o godz. 11.00 w Teatrze Muzycznym w Lublinie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności pod nr tel. 81 466 30 50 do 6 marca br.

Szczegółowe informacje można uzyskać:
Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych UM Lublin, nr tel. 81 466 30 50
Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie, nr tel. 81 466 55 60


Koncert odbędzie się w związku z realizacją projektu Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne – tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Lubelskiego na lata 2014-2020

Warsztaty

 
 
Szanowni Państwo,
Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej oddział  w Lublinie zaprasza  na warsztaty  pt. „Uczymy jak się uczyć”
Chętnych do udziału w warsztacie prosimy o zgłoszenie poprzez wypełnienie kart zgłoszeniowej i odesłanie w formie elektronicznej  na adres  twwp.lublin@onet.pl
 

Uczymy jak się uczyć – marzec dla wszystkich

Uczymy jak uczyć- karta czysta

Zaproszenie

PASJONATTA-zabawa dla TWWP (1)

Międzypokoleniowe spotkanie dla dużych

i małych w Galerii Orkana

Ivent –  Międzypokoleniowe spotkanie dla dużych i małych w Galerii Orkana w czasie 6 godz. warsztatów. Słuchaczka LUTW Pani Krystyna Pękalska autorka ksiązki / sagi ” Dwa pokolenia ” z najmłodszymi prowadziła rozmowy ” Rodzina Razem Się Trzyma” wolontariuszki   z Klubu Super Babci i Super Dziadka szyły z dziećmi pluszaki, wolontariuszki z Wielopokoleniowego Klubu Wolontariusza robiły z dziećmi kwiaty dla babci i dziadka ,oraz kartki z okazji ich święta.

Poniżej link do zdjęć z eventu.

https://drive.google.com/open?id=1UygTKwZHG944Zu-wPf6CQ9bIaTRj0plo

 

 

 

Zaproszenie  

… dziękuję Ci Babciu, 

dzien Babci 2019

 

 

Zaproszenie 

Dzień Babci i Dziadka w Galerii Olimp

 

Zapraszamy lubelskich Seniorów z wnukami na wydarzenie organizowane przez naszą galerię z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Z tej okazji przygotowaliśmy zarówno dla dziadków jak i wnuków mnóstwo wydarzeń i atrakcji m.in.:
➡badania: pomiar cukru we krwi, tkanki tłuszczowej, ciśnienia, BMI
➡porady: dietetyka, fizjoterapeuty, naczyniowca
➡kreatywne warsztaty dla wnuków, podczas których dzieci przygotują prezent – niespodziankę dla dziadków
➡wspólne pamiątkowe zdjęcia w foto budce

Wszystkie w/w działania są oczywiście bezpłatne.

.

Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę 19 stycznia w godz.12.00 – 18.00 na parterze Galerii Olimp przy patio głównym.

Koncert plakat

 

 

 

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk oraz Rada Seniorów Miasta Lublin zapraszają na ceremonię rozstrzygnięcia siódmej edycji Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”, która odbędzie się 25 października 2018 roku o godz. 16:00 w Teatrze Muzycznym w Lublinie,przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5.

W programie:

– powitanie zaproszonych gości – dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin i Alina Gucma – Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Lublin
– wręczenie certyfikatów „Miejsce Przyjazne Seniorom”
– występ artystów z Teatru Muzycznego w Lublinie

Głównym celem Konkursu jest wyróżnienie miejsc przyjaznych seniorom oraz promowanie działań instytucji i organizacji, które stosują odpowiednie rozwiązania architektoniczne, oferują różnorodne produkty, usługi i zniżki, podnosząc w ten sposób jakość życia najstarszych mieszkańców naszego Miasta.Miejsca takie, najlepsze z najlepszych, chcemy wyróżnić aby promować dobre praktyki i inspirować innych do zrozumienia potrzeb seniorów.

Serdecznie zapraszam do udziału w wydarzeniu.

Sławomir Skowronek
Dyrektor Biura – Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej

Seniorzy z Lublina przygotowują się do olimpiady sportowej

Z inicjatywy Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej powstaje w Lublinie Klub Sportowy dla osób 50 +, 60 +, 70 + i więcej. Głównym celem klubu jest integracja środowiska seniorów, którzy stosują różne formy aktywności fizycznej i mają chęć wziąć udział w zmaganiach sportowych w swoich grupach wiekowych.
Dla seniorów z całej Polski organizowane są Ogólopolskie Olimpiady Sportowe :
Letnia MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA SPORTOWA SENIORÓW „Trzeci Wiek na Start” – odbywa się w maju, od dziesieciu lat w Łazach w województwie śląskim ,
Zimowa Senioriada na Podhalu – odbywa sie w miesiącu lutym lub marcu, od pięciu lat w Rabce Zdrój w województwie małopolskim .
Zawodnicy mogą sprawdzić się na Olimpiadzie w Łazach w następujących konkurencjach:
Pływanie 50 m stylem klasycznym, Pływanie 50 m stylem dowolnym, Bieg na 60 m, Bieg na 200 m, Pchnięcie kulą, Strzelanie z karabinu pneumatycznego i pistoletu pneumatycznego, Strzelanie z łuku, Kajaki, Boule, Szachy, Brydż i Wyścig rowerowy (przełajowy ).
W Senioriadzie w Rabce Zdroju zawodnicy startują w takich w konkurencjach jak:
Kręgle na lodzie, Biegi narciarskie, Slalom narciarski, Rzut śnieżkami do celu, Zjazd na dętce, Brydż (pary), Nordic Walking połączony z wiedzą o Rabce ( zespół 3 osobowy ).
Lubelscy seniorzy uczestniczyli w olimpiadach kilkakrotnie , po raz pierwszy w 2014 roku w Rabce Zdroju a w 2015 roku po raz pierwszy w Łazach.
Co roKolejne kroki w walce z koronawirusemku coraz liczniejsze miejscowości organizują Olimpiady Senioralne a zmagania sportowe urozmaicane są różnymi atrakcjami
Zadaniem stawianym sobie przez Klub jest zintegrowanie grupy sportowej, która będzie uczestniczyć w tego typu imprezach. Chcemy poznać mieszkańców Lublina w wieku 50+, którzy uprawiają różne dyscypliny sportowe , porozmawiać na wspólny temat i wymienić się doświadczeniami.
Zapraszamy na spotkanie w dniu 26 pażdziernika o godzinie 13.00 , które odbędzie się w siedzibie Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie przy.Narutowicza 41/1, .

” Kosmonauta 78″

PLAKAT LOTNISKO PDF