DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

W roku 2015 ukazały się dwie publikacje książkowe:

  • dr Moniki Adamczyk pt. AKTYWNIE KU EMERYTURZE prezentująca wyniki najnowszych badań świadomości tego problemu.
  • prof. Marii Braun Gałkowskiej pt. NIE WSZYSTKIE KWIATY ZAKWITAJĄ RAZEM

W roku  2016 roku ukazała się publikacja książkowa (w czterech wersjach językowych) pt.ODKRYWAJĄC DYNAMICZNY TRZECI WIEK. Koordynator redakcyjny strony polskiej  Małgorzata Stanowska.

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W 2016 ROKU

AIUTAMiędzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie – Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem AIUTA – Międzynarodowego Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Dyrektor LUTW – Małgorzata Stanowska, na posiedzeniu Zarządu AIUTA została wybrana na funkcję wiceprezydenta. W 2015 r. TWWP dalej z powodzeniem rozwija współpracę międzynarodową z instytucjami zagranicznymi zainteresowanymi problematyką ludzi starszych. Uczestniczyliśmy w dwóch projektach międzynarodowych:

BALL – Be Active through Lifelong Learningkoordynator ze strony polskiej Małgorzata Stanowska

Women Fit4 Business – Program Partnerski Grundtvig 2013-2015-koordynator

ze strony polskiej  Ewa Tyburek

 

Wielkim wydarzeniem dla środowisk uniwersyteckich w Polsce była w dniach 17-19 września 2015 r. konferencja międzynarodowa pod hasłem

„STUDENCI TRZECIEGO WIEKU – STUDENTAMI NOWEJ GENERACJI”.

Organizatorem konferencji w której udział wzięli przedstawiciele AIUTA z całego świata był nasz uniwersytet.

W marcu 2015 LUTW podpisało porozumienie o współpracy z nowo utworzonym Centrum Trzeciego Wieku w Łucku. Dwukrotnie przedstawiciele Centrum oraz Rektor uczelni spotkali się z Dyrektorem LUTW i przedstawicielami Zarządu TWWP.

W marcu 2015 LUTW podpisało porozumienie o współpracy z nowo utworzonym Centrum Trzeciego Wieku w Łucku. Dwukrotnie przedstawiciele Centrum oraz Rektor uczelni spotkali się z Dyrektorem LUTW i przedstawicielami Zarządu TWWP.