Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie

Ul.Narutowicza 41/1 20-016 Lublin

Tel. 81 532 12 27

email: twwp.lublin@onet.pl

Numer konta bankowego do wpłat składek członkowskich

PKO BP S.A.  II  o/ Lublin

68 1020 3150 0000 3302 0030 2810

 

Skład Zarządu TWWP Oddział w Lublinie:

Prezes- Elżbieta Iwanicka

Wiceprezes- Krzysztof Jasiński

Sekretarz – Anna Gińko Furmanik

Skarbnik  –  Henryka Turczyk

Członek – Tomasz Studziński

Członek –  Anna Kuszneruk

Członek –  Krystyna Sergiej

Dyżur Prezesa Zarządu odbywa się w każdą środę w siedzibie Stowarzyszenia w godzinach 10 – 12.

W celu umówienia się na spotkanie uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 81 532-12-27

    Pytanie pomocnicze: