Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie

Ul.Narutowicza 41/1 20-016 Lublin

Tel. 81 532 12 27

email: twwp.lublin@onet.pl

 

Skład Zarządu TWWP Oddział w Lublinie:

Prezes-Zofia Frajnt

Wiceprezes- Krzysztof Jasiński

Sekretarz – Krystyna Mroczek

Członek – Elżbieta Iwanicka