Komunikat

KOMUNIKAT
w sprawie maseczek do zakrywania twarzy

Drodzy Słuchacze LUTW i Seniorzy LCAS!
Po wprowadzeniu przez rząd obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych Pan Prezydent Krzysztof Żuk wsparł naszą organizację TWWP o/Lublin przekazując słuchaczom LUTW maseczki do zakrywania twarzy. Maseczki wykonane są z bawełny dwuwarstwowe, wielokrotnego użytku, spełniają wymagane warunki. Po odbiorze należy maseczkę uprać w ciepłej wodzie z detergentem lub wyprasować gorącym żelazkiem.
Serdecznie dziękujemy Panu Prezydentowi Krzysztofowi Żukowi za przekazanie maseczek i wsparcie seniorów.
Do odbioru maseczek upoważnieni są seniorzy.
Słuchacze LUTW
Gdzie odebrać maseczki?
w celu umożliwienia Państwu odbiór maseczek w bezpiecznych warunkach, maseczki będą wydawane przez pracowników LUTW w otwartym oknie w lokalu Stowarzyszenia Młodych Naukowców przy al. Racławickich 24 w Lublinie (okno od strony podwórka). Poniżej znajduje się mapka. Niestety budynek, w którym znajduje się LUTW jest w chwili obecnej do odwołania zamknięty.
Kiedy będzie można odebrać maseczki?
Maseczki będzie można odebrać we wskazanym miejscu w środę 22 kwietnia w godzinach 12 – 14.
Ile maseczek może odebrać jedna osoba?
Każdy słuchacz może otrzymać maksymalnie 2 maseczki. Koordynatorzy grup/Starości mogą odebrać więcej maseczek dla siebie i innych seniorów.

W celu ograniczenia przemieszczania się osób starszych maseczki może odebrać przedstawiciel słuchacza.

przystanek MPK

Jak dojechać:
Autobusy i trolejbusy.
Przystanek  Al. Racławickie, Liceum im. Staszica: 3; 7; 12; 18; 20; 30; 57; 151; 155; 158.

UWAGA
Prosimy
o zachowanie wszelkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
Zachowujmy odległość 2 metrów pomiędzy sobą.
Rozmawiając ze sobą zachowujmy odległość minimum 2 metry.

Maseczki dla seniorów z LCAS będą do odbioru w terminie późniejszym, o czym poinformujemy Koordynatorów Klubów.

Pomoc i wsparcie, jakie oferuje organizacja dla seniorów w czasie pandemii

Pomoc i wsparcie, jakie oferuje organizacja dla seniorów w czasie pandemii:
Działalność LUTW I Lubelskiego Centrum Aktywizacji Seniorów w okresie od 12.03 – do odwołania
Działania przez stronę internetową LUTW www.utw.lublin.pl
⦁ Zgodnie z harmonogramem wykładów uniwersyteckich 3 razy w tygodniu na stronie Uniwersytetu zamieszczane są linki do wykładów
on -line (poniedziałek – wykłady ogólne, środa- przyrodniczo-geograficzne, piątek – medyczne), z których mogą korzystać seniorzy.
⦁ Zgodnie z zaleceniami ministra zdrowia przyłączyliśmy się do akcji Aktywny senior w domu, (zamieszczamy ćwiczenia, które seniorzy pozostający w domu powinni wykonywać, aby zachować ogólna sprawność fizyczną)
⦁ W każdy czwartek koordynator klubu „Siłownia umysłu”(klub działający w ramach LUTW) – zamieszcza różnego rodzaju łamigłówki umysłowe, które z jednej strony maja dostarczyć rozrywki, z drugiej zaś wpływają na poprawę koncentracji, poprawiają spostrzegawczość, zmuszają do logicznego i analitycznego myślenia
⦁ Na stronach internetowych TWWP o/Lublin, LUTW, LCAS zamieszone są potrzebne numery telefonów ROPS, MOPR, UM, Sanepidu
Bezpłatnego wsparcia psychologicznego .
KUL – Link do harmonogramu porad telefonicznych i za pośrednictwem Skype https: //wsparcie.Kul.pl/
UMCS Instytut Psychologii
https://www.umcs.pl/pl/aktualnos,59,bezplatne-wsparcie-psychologiczne,89242.chtm.
Podane są miejsca, gdzie można zgłaszać się z prośbą o pomoc w zrobieniu zakupów
⦁ Działaniem mającym wpływać na poprawę nastroju seniorów, dającym im również poczucie bycia w społeczności jest zorganizowanie konkursu #zostanwdomu i zrób kartkę wielkanocną.
(po ogłoszeniu konkursu, zgłosiła się do nas firma, która ufunduje nagrody dla autorów najpiękniejszych kartek). Wiele pięknych kartek już wykonały panie z Wielopokoleniowego Klubu Wolontariusza.

Krystyna Lichocka Wolontariuszki LCAS, wykonały piękny kosz kwiatów , które nie więdną. Ten Warsztat przygotowany on line dla seniorów pokazuje krok po kroku wykonanie wiosennych kwiatów, które nie więdną.

Piękne ozdoby wielkanocne, które zostały przekazane na Akcję Dar Czasu i Serca „

Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza w okresie przedświątecznym organizuje Akcję DAR CZASU I SERCA dla osób ciężko chorych przebywających w ZOL oraz dla osób starszych samotnych byłych wolontariuszy i mieszkańców naszego miasta. W związku z pandemią akcja ta została przeprowadzona inaczej niż zwykle. Dla pensjonariuszy Zakładu Opieki Leczniczej dostarczone zostały delicje, środki higieniczne i podziękowania dla ciężko pracującego personelu.
W dniu wczorajszym 07.04.2020 wolontariusze zakończyli akcję dla ZOL AKCJA DAR CZASU I SERCA ( prowadzona od 2007 r.

W czasie tej akcji wolontariusze i pensjonariusze na wózkach zasiadali do wspólnego stołu i dzieli się jajkiem, składali sobie życzenia.. W tym roku przebieg tej akcji wyglądał inaczej nie mogliśmy porozmawiać z ciężko chorymi i uściskać im dłoni. Wiemy, że ucztę wielkanocną przygotuje bardzo oddany personel takie przyrzeczenie złożyła nam Pani Ewa Miazga.
Akcją tą objęte są osoby starsze samotne, niepełnosprawne, z którymi 18 wolontariuszek seniorek WKW ma stały kontakt telefoniczny.
Utrzymujemy kontakt z naszymi seniorami, słuchaczami przez stronę Facebook, telefonicznie. Nasi wolontariusze seniorzy w domach
przygotowują pisanki, kartki, robią stroiki i piękne dekoracje.

Wspólnie z Politechniką Lubelską monitorujemy aktywność strony internetowej Uniwersytetu. W okresie 1 marca-26 marca prawie 8 000 odsłon.
Inne działania
⦁ Samorząd Słuchaczy LUTW, Koordynatorzy klubów LCAS, pracownicy uniwersytetu, zarząd TWWP zobligowani są do wykonywania kilku telefonów dziennie do seniorów, słuchaczy, wolontariuszy, szczególnie tych najstarszych (na Uniwersytet uczęszcza ok. 150 osób, po 80 roku życia) i 120 osób to klubowicze LCAS wieku 75- 85+

Działania wolontariuszy w czasie pandemii Dekoracje świąteczne Wykonała – Barbara Wianowska – Basia wolontariuszka prowadzi zajęcia z dziećmi specjalnej troski i zajęcia aktywizujące seniorów w klubach LCAS

Wykonała Genowefa Lewczuk wolontariuszka WKW prowadzi zajęcia
aktywizujące seniorów ,dzieci.

Wykonała Ania 85+ nasza wolontariuszka


Dekoracje wykonane przez Krystynę Lichocką wolontariuszkę prowadzącą
zajęcia z dziećmi z dysfunkcja i klubach Aktywnego Seniora

LUBELSKIE CENTRUM AKTYWIZACJI SENIORÓW

Drugą formą  działalności w ramach TWWP jest LUBELSKIE CENTRUM AKTYWIZACJI SENIORÓW – LCAS

Koordynatorem Centrum oraz Klubu Wolontariuszy jest Elżbieta Iwanicka.

Lubelskie Centrum Aktywizacji Seniorów powstało 2003 r.  Do 2008r. realizatorami tego programu byli wyłącznie słuchacze Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od 2008 w działalność tą włączeni są seniorzy  z różnych dzielnic Lublina. Głównym celem LCAS jest przeciwdziałanie izolacji, osamotnieniu oraz apatii i bezradności ludzi starszych. Poprzez przynależność do różnych klubów działających w ramach LCAS osoby starsze mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.

Działalność klubów skierowana jest przede wszystkim na aktywizację seniorów, osób niepełnosprawnych, dzieci specjalnej troski, dzieci przebywających w przedszkolach, społeczności lokalnej, rodzin. Kluby stwarzają możliwość różnych form aktywności:

Aktywność kulturalna

Przygotowywanie przez członków klubów informacji o życiu i twórczości znanych poetów, ważnych osób. Organizowanie spotkań poetyckich, wyjść do kina, teatru. Prowadzenie  różnych zajęć plastycznych.

Aktywność fizyczna

Wycieczki, spacery, zajęcia w basenie,  zajęcia Tai i Ch.

Aktywność edukacyjna

Szkolenia z nowinek technicznych, wizerunku, godnego stylu życia,  wolontariatu.

Aktywność wolontariacka

Praca na rzecz osób najbardziej potrzebujących wsparcia, chorych, samotnych, dzieci, rodzin, praca na rzecz społeczności lokalnych oraz organizacja imprez okolicznościowych.

Celem wszystkich Klubów jest aktywizacja społeczności lokalnej, a przede wszystkim seniorów, zacieśnianie więzi między mieszkańcami osiedla, rozwój intelektualny, poszerzanie wiedzy prozdrowotnej, zwiększanie aktywności fizycznej.

W ramach Lubelskiego Centrum Aktywizacji Seniorów działają:

 • Klub Aktywnego Seniora LSM  Koordynator Anna Gińko-Furmanik.
  Klub prowadzi zajęcia integracyjno- aktywizujące w grupie 40 osób. Członkami klubu jest około 100 osób. Seniorzy spotykają się 1x w tygodniu na spotkaniach ogólnych oraz mają możliwość uczestniczenia w bardzo bogatej ofercie zajęć warsztatowych, spotkań okolicznościowych oraz imprez i konferencji. Klubowicze włączają się w inicjatywy organizowane na rzecz społeczności lokalnej.
 • Klub Aktywnego Seniora „Za Parkiem”  Koordynator Henryka Sławińska.
  Klub funkcjonuje 12 lat. Z zajęć, cotygodniowych korzysta 20-40 osób są to osoby od 60-80+. Zajęcia odbywają się 1x w tygodniu. W klubie odbywają się różne warsztaty twórcze z zakresu malowania na szkle, robienie kwiatów, ozdób dekoracyjnych, świątecznych. Organizowane są wyjścia do teatru, kina. spotkania w ogródkach działkowych. Tematy zajęć przygotowują członkowie klubu.
 • Klub Aktywnego Seniora „Za Parkiem”  Koordynator Henryka Sławińska.
  Klub funkcjonuje 12 lat. Z zajęć, cotygodniowych korzysta 20-40 osób są to osoby od 60-80+. Zajęcia odbywają się 1x w tygodniu. W klubie odbywają się różne warsztaty twórcze z zakresu malowania na szkle, robienie kwiatów, ozdób dekoracyjnych, świątecznych. Organizowane są wyjścia do teatru, kina. spotkania w ogródkach działkowych. Tematy zajęć przygotowują członkowie klubu.
 • Klub Super Babci Super Dziadka funkcjonuje od 2010 r. Koordynator Lucyna Szabłowska.
  W ramach klubu funkcjonują 3 grupy:  teatralna 20 osób,  opowiadaczy  10 osób i zabaw 6 osób. Poszczególne grupy seniorów przygotowywane są do zabaw z dziećmi. Seniorzy grupy teatralnej organizują kukiełki dla dzieci z różnych przedszkoli. Klub zorganizował około 100 zajęć z dziećmi,. W czasie ferii zimowych organizowane są zajęcia w świetlicy środowiskowej. W klubie tym seniorzy rozwijają swoje pasje, umiejętności teatralne, plastyczne. Organizują spotkania integracyjne wielopokoleniowe.
 • Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP  Klub działa od 2007
  Głównym założeniem jest świadoma, dobrowolna i nieodpłatna pomoc   na rzecz innych, działalność edukacyjna. kreowanie mody na wolontariat, aktywizacja seniorów poprzez wolontariat oraz rozwijanie współpracy wielopokoleniowej. Członkowie Klubu organizują akcje pomocy ludziom starszym, biednym, samotnym chorym.  Wolontariusze współpracują ze świetlicami wsparcia  prowadząc zajęcia plastyczne z dzieci, pracując na rzecz społeczności lokalnej. Organizują również imprezy, festyny z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, Dnia Seniora, Obchodów Dnia Dziecka, Matki. Promują wolontariat wielopokoleniowy wśród seniorów i młodzieży. Klub cieszy się dużym uznaniem w Lublinie i w kraju, zdobył wiele wyróżnień i nagród za swoją działalność: pierwsze miejsce w kraju za akcję „Dar Czasu I Serca” 2012 r , wyróżnienia w Konkursie Barwy Wolontariatu. Jako pierwszy w kraju zrealizował projekt skierowany do wielopokoleniowej męskiej grupy projektowej: Panowie do boju.
 • Zespół Wokalny „Pasjonatta” pod kierunkiem Aliny Famares.
  W naszych strukturach dopiero od miesiąca.Zespół powstał w 2012 r i z wielkim powodzeniem niedawno świętował swoje 5-lecie. Zespół dynamicznie się rozwija oferując obecnie bogaty repertuar prezentujący różne style muzyczne np. country, twist, rock and roll, tango, walc.Repertuar Pasjonatty zawiera również pieśni o charakterze religijnym.
 • Klub sportowy    -18.października 2018 r. z inicjatywy Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej o/ Lublin powstał w Lublinie Klub Sportowy dla  osób  50 +, 60 +, 70 + i więcej. Koordynator Elżbieta Pomorska. Głównym celem klubu jest integracja środowiska seniorów z Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Lubelskiego Centrum Aktywizacji Seniorów, którzy aktywnie uczestniczą w działaniach sportowych stosują  różne  formy aktywności  fizycznej i mają chęć  wziąć udział w Ogólnopolskich  Olimpiadach Sportowych.