LUBELSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

LUBELSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU – LUTW

Główną formą działalności TWWP jest powołany w 1985 r. LUBELSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU – LUTW.

Działalność  LUTW koncentruje się w szczególności na:

  • umożliwianiu jego uczestnikom poznawania różnych zakresów wiedzy, nauki i kultury,
  • aktywizacji intelektualnej, społecznej i fizycznej,
  • poszerzaniu wiedzy i umiejętności seniorów,
  • ułatwianie kontaktów z takimi instytucjami jak służba zdrowia, centra kultury, centra   rehabilitacji, itp.,
  • zaangażowaniu słuchaczy w działalność dotyczącą społeczności lokalnych,
  • wzmacnianiu więzi społecznych oraz komunikacji między seniorami.

Zajęcia mają na celu popularyzację wiedzy, metody są dostosowane do wieku i wymagań słuchaczy.

Oferta edukacyjna jest skierowana do setek aktywnych seniorów uczęszczających na zajęcia w Lublinie .  LUTW realizuje zadania w zakresie edukacji i aktywizacji seniorów na terenie Lublina. Jako jedyny uniwersytet w Polsce oferuje swoim słuchaczom trzy wykłady audytoryjne tygodniowo: ogólne, o przyrodzie i o zdrowiu. Słuchacze mają możliwość uczęszczania na dowolnie wybraną aktywność w ramach   10 zespołów edukacyjnych, licznych zespołów aktywności ruchowej i tanecznej, kursów komputerowych,  lektoratów języków obcych oraz zajęć warsztatowych. Dzięki bogatej ofercie słuchacze rozwijają swoje pasje, uczą się nowych rzeczy, poznają ludzi, nawiązują bliższe kontakty koleżeńskie. Bardzo dużą rolę pełni Samorząd Słuchaczy, który zarówno w czasie roku akademickiego jak również w wakacje prowadzi działalność integracyjną i samopomocową wśród słuchaczy. Dla prawidłowego funkcjonowania LUTW  wielkie znaczenie merytoryczne i organizacyjne ma Rada Naukowa pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisławy Steuden w skład której wchodzą pracownicy naukowi wszystkich pięciu publicznych wyższych uczelni lubelskich.

Działalność LUTW pomaga seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość.

LUTW

Aktywizacja intelektualna

LUTW

Wzmacnianie więzi społecznych

LUTW

Zaangażowanie w działalność społeczności lokalnych

LUTW

Aktywizacja intelektualna, społeczna i kulturalna

LUTW

Poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów.